Beeld in de klas

In deze workshops van Evy Raes wordt fotografie ingezet als lesmethode in het lager onderwijs.

Masschelein - Liefde voor het vak

Wanneer we spreken over de ‘liefde voor het vak’ dan focussen we niet op het professionalisme van de leraar. Maar op de liefde voor zijn “vak”. Maar wat heeft de leerkracht dan precies lief?