“Liefde voor het vak” is een essentiële dimensie van het leraar-zijn. En dan bedoelen we niet het professionalisme van de leraar, maar letterlijk: zijn liefde, zijn passie en gedrevenheid die hem als leraar kenmerken, en waardoor hij er in slaagt de interessevan de leerlingen op te wekken, niet voor hem, maar voor… zijn vak. In dit traject vertellen studenten fysica op een multimediale manier over hun “liefde voor het vak”.

Beschrijving

Organisatie: 
 • Katholieke Hogeschool Limburg
Looptijd: 
september 2011 tot juni 2012
Credits: 

Katholieke Hogeschool Limburg (KHLim) – Departement Lerarenopleiding De Ark.

Deelnemers: studenten 3de jaar Fysica - Bachelor Secundair Onderwijs
Docent: Renaat Frans (vakdidacticus fysica)

Multimediaal atelier van het Platform voor mediawijsheid
Bénédicte Blondeau, Paul Bottelberghs, Mohammed Shabini

 1. Uitleg van het traject - evaluatie van Frans Renaat, docent fysica
 2. Didactische achterground
 3. Liefde voor het vak door de ogen van Kobe Desramaults
 4. Martijn Lenaerts
 5. Martijn Maes
 6. Jeroen Lenaerts
 7. Randall Moyaerts
 8. Michèle Biolcati-Rinald
 9. Riccardo Moro
 10. Geert Koch
 11. Willem Stuyck
 12. Stef Coomans