Het leerplatform Ingebeeld van CANON Cultuurcel is ontwikkeld voor het onderwijs.
Het is een instrument van:

 • Inspiratie
 • Ontmoeting
 • Uitwisseling
 • Reflectie
 • Verdieping

rond het gebruik van media (nieuwe en oude media) in het onderwijs.
Na een uitgebreide testfase is het platform vanaf 2012 volledig herwerkt tot een open online leeromgeving.
Er is een bredere implementatie via:

 • De lerarenopleiding
 • Gerichte samenwerkingverband met VRT
 • Diverse culturele actoren

De structuur van het platform volgt de driedeling van definitie mediawijsheid zoals beschreven in de conceptnota mediawijsheid:

 • Zelf doen
 • Kritisch gebruiken
 • Bewust hanteren

 In 2012 werd een overeenkomst gesloten tussen BAM (Instituut voor beeldende, audiovisuele en media kunst)
en het Agentschap voor Onderwijscommunicatie betreffende dit platform, om samen te werken aan:

De redactie van het Platform:
Redacteurs monitoren het Platform en:

 • gaan op zoek naar nieuwe samenwerkingsverbanden tussen

     -   onderwijs
     -   cultuureducatieve organisaties
     -   artistieke instellingen
     -   projecten met relevant materiaal voor het onderwijs.

 • leggen bruggen tussen projecten die door onderwijs zijn ondersteund (binnen Childfocus, Gezinsbond, Ketnet…)  
 • zoeken actief naar partnerships binnen andere beleidsdomeinen.

Het multimediaal atelier van het Platform:
Experten van het Atelier

 • Begeleiden de deelnemende trainers en hun groepen op het vlak van mediawijsheid
 • Geven multimediale ondersteuning om de trajecten kwalitatief te kunnen ontsluiten op het Platform. 
 • Produceren documentaire  films over mediawijsheid.