CANON Cultuurcel biedt lectoren en studenten in de lerarenopleiding de kans om te werken rond mediawijsheid.

Pas als we erin slagen in de lerarenopleiding toekomstige leraren op te leiden die ervan overtuigd zijn dat
multimediale geletterdheid tot het basispakket behoort,
pas dan zullen we in de volgende jaren mensen in de klas krijgen die mediaopvoeding niet langer als vreemd ervaren,
maar integendeel, multimediale geletterdheid zullen beschouwen als een fundamentele verworvenheid.

Met een labo-traject gaat de lerarenopleiding aan de slag met ons multimediaal atelier bestaande uit 

     - een coach
     - multimedia regisseurs

Zij bieden 

     - inhoudelijke steun
     - technische steun

Deze uitgewerkte labo-trajecten vormen de basis van de praktijkvoorbeelden op dit platform.
Voor deze trajecten is het mogelijk dat de VRT specifiek archiefmateriaal ter beschikking stelt.