Tot waar de beide zeeën samenkomen

CANON Cultuurcel startte samen met KLeur Bekennen een interactief traject dat een interculturele dialoog ook binnen het educatieve en artistieke veld wou centraal stellen.

Belang van media in de klas

Waarom zouden we media gaan gebruiken in de klas?

Media, zowel oude als nieuwe media zijn niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Ook kinderen en jongeren moeten ACTIEF, KRITISCH en BEWUST leren omgaan met alle soorten van media.

De Groote Oorlog

In 2014 start de herdenking van de eerste wereldoorlog.
Ook Ingebeeld wil hier volop aandacht aan besteden.
In dit project willen we inspiratie bieden om met dit thema aan de slag te gaan.

Boekenjuf

De prijs voor de Beste Boekenjuf of -meester wil nadrukkelijke
aandacht en waardering schenken aan de concrete, dagelijkse inzet
van leerkrachten voor leesbevordering en het werken met kinderboeken in de klas.

Multimediale blik: digitale media

Multimediale blik: digitale media

Cinematografische blik: film en televisie

Cinematografische blik: film en televisie

Fotografische blik: schilderkunst en fotografie

Fotografische blik: schilderkunst en fotografie

Patriarchale blik: media van voor het schrift

Patriarchale blik: media van voor het schrift 

Baarmoederlijke blik: media van voor het schrift

In dit deel, "De baarmoederlijke blik", gaat het over deze oeroude media: het geheugen van het lichaam, de stem, het ritme van de stam, de dans en de muziek, maskers, rotschilderingen, beelden, architectuur... die dateren van lang voor de neolithische revolutie (van lang voor de mens aan landbou

Pagina's