Verantwoordelijke uitgever

CANON is de cultuurcel van het Vlaamse onderwijsministerie: www.canoncultuurcel.be

CANON wil bruggen slaan tussen cultuur en onderwijs. Daarom investeert CANON in onderzoek, overleg en studiedagen. CANON wil een breed publiek wegwijs maken in cultuureducatie. Daarom stimuleert CANON de creatieve schoolpraktijk. Met verhalen uit scholen en met geld voor concrete projecten. En met een eigen, welgekozen aanbod van publicaties en methoden.

CANON is een onderdeel van het Agentschap voor Onderwijscommunicatie, dat instaat voor de externe communicatie van het domein Onderwijs en Vorming. Met het oog op een grotere betrokkenheid en participatie, informeert het agentschap uiteenlopende doelgroepen over het onderwijsbeleid.

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
Agentschap voor Onderwijscommunicatie
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel
www.ond.vlaanderen.be/wegwijs/aoc/

 

Aansprakelijkheidsbeperking

Hoewel deze website met de uiterste zorg wordt samengesteld, kan CANON, Agentschap voor Onderwijscommunicatie geen enkele aansprakelijkheid op deze website aanvaarden. Volledigheid en juistheid worden nagestreefd. Alle gegevens op deze website zijn echter niet noodzakelijk volledig, nauwkeurig of bijgewerkt. Als u ons opmerkzaam maakt op onjuistheden of onvolledigheden, zullen wij zo spoedig mogelijk verbeteringen en/of aanvullingen aanbrengen. Als bezoeker van deze website stemt u in met deze aansprakelijkheidsbeperking.

 

Hyperlinks

De website bevat hyperlinks naar websites die worden beheerd door derden en CANON, Agentschap voor Onderwijscommunicatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud, noch voor de beschikbaarheid, het bestaan ervan of het gebruik dat ervan zou kunnen worden gemaakt. Het aanbieden door de website van hyperlinks naar andere websites betekent niet dat wij de elementen die deze sites bevatten zouden goedkeuren. CANON, Agentschap voor Onderwijscommunicatie kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor fouten in adressen van websites of domeinnamen op deze website.

 

Auteursrechten

U kunt de informatie op deze website vrij en kosteloos raadplegen, tenzij anders wordt aangegeven. U mag ze niet downloaden en kopiëren zonder voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van CANON, Agentschap voor Onderwijscommunicatie en eventuele andere rechthebbenden.

Sommige teksten, beelden, geluiden en multimedia zijn vrij herbruikbaar overeenkomstig de bepalingen van een Creative Commons License, volgens de voorwaarden bepaald door de licentie die telkens wordt vermeld.

Voor de verveelvoudiging en/of openbaarmaking van de teksten, beelden en andere beschermde werken op deze website door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, in een commerciële of for-profit context, is altijd voorafgaande toestemming vereist. U kunt hiervoor contact opnemen met CANON, Agentschap voor Onderwijscommunicatie.

 

Privacy

Deze website gebruikt geen spyware en probeert op geen enkele wijze uw privé-sfeer te schenden. De webserver houdt uitgebreide logboeken bij van elk bezoek aan deze website. Deze logboeken worden bijzonder grondig verwerkt en geanalyseerd met het oog op het verbeteren van deze website. Deze logboeken worden nooit doorgegeven aan derden.

Om de werking van de site te verbeteren en het gebruik ervan voor u zo makkelijk mogelijk te maken, kunnen we cookies op uw computer plaatsen. Deze cookies worden voor niets anders gebruikt dan voor het vergemakkelijken van uw site-bezoek. Er worden nooit cookies van anderen gebruikt (zog. 'third-party cookies' of 'tracking cookies').

Als u opmerkingen of vragen over ons privacybeleid hebt, vragen wij u ons te contacteren. Ook als u uw gegevens wil inzien of wijzigen, kan u bij ons terecht.

 

Log-in met e-mailadres

Een aantal diensten op deze website vereisen identificatie van de gebruikers. Een geldig e-mailadres is daarvoor vereist. Uw e-mailadres wordt niet doorgegeven of doorverkocht aan derden. We gebruiken het enkel in het kader van de acties waarvoor u het aan ons doorgaf of voor andere professionele informatie over CANON, Agentschap voor Onderwijscommunicatie. U kan ons op elk moment contacteren om uw e-mailadres te laten verwijderen of om aan te geven dat u geen e-mails meer wil ontvangen.

 

Invoeren van data door geïdentificeerde gebruikers

De gebruiker die op deze website data invoert (hetzij door deelname aan een forum of nieuwsgroep, hetzij door commentaar of documenten in te voeren via de voorziene modules) moet de intellectuele rechten en fundamentele rechten van derden respecteren. Door de invoering van de data aanvaardt de gebruiker de aansprakelijkheid voor de inhoud ervan. In geval de gebruiker ook de auteur is van de data, verleent hij de toestemming de data te publiceren op deze website en staat hij een Creative Commons Licentie toe op alle informatie (tags, comments, etc) die hij toevoegt aan deze website.

CANON, Agentschap voor Onderwijscommunicatie behoudt zich het recht voor om de inhoud, de afkomst of de bestemming van de data die worden ingevoerd, te onderzoeken, indien wij het vermoeden hebben dat het geheel of een deel van deze communicatie betrekking heeft op illegale of ongeoorloofde activiteiten, of indien het daartoe bevel gekregen heeft van de bevoegde autoriteiten. In geval van ongeoorloofde of illegale inhoud zal CANON, Agentschap voor Onderwijscommunicatie onverwijld overgaan tot de verwijdering ervan.

 

Bevoegde rechtbank

De Belgische wetgeving is van toepassing op alle geschillen over deze website en over deze gebruiksvoorwaarden. Alleen de Brusselse rechtbanken hebben jurisdictie in deze geschillen.