Media spelen een ontzettend grote rol in ons leven.
Maar wat zijn media eigenlijk?
Hoe zijn ze ontstaan?
En waartoe dienen ze?
Hoe kunnen we ze optimaal gebruiken om er ons zelf mee uit te drukken?
En wat moeten we weten en kunnen, om er bewust mee om te gaan?
Dit zijn de vragen waarop mediawijsheid antwoorden zoekt.

uit "European Charter for Media Literacy"

"Mediawijsheid is het geheel van

     - Kennis
     - Vaardigheden
     - Attitudes

waarmee burgers zich

     - Bewust
     - Kritisch

kunnen bewegen in een complexe, veranderende en gemediatiseerde wereld.
Het is het vermogen tot

     - Actief
     - Creatief

mediagebruik dat gericht is op maatschappelijke participatie."

uit "Conceptnota mediawijsheid" van Ministers Ingrid Lieten en Pascal Smet